تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

وجوه تمایز بخش سواد رسانه ای از سواد اطلاعاتی و قابلیت های ضروری

  ir" target="_blank"> و گزینش داده های مورد نیاز توسط کاربر دارای اهیمت خاصی پیدا کرده، ارزیابی انتقادی آن از منابع رسانه‌ای گوناگون که در یک کلام، استفاده ازاطلاعات)؛

  6)چه چيزي از رسانه قرار بگيرد)؛

  7)      توانایی تجزيه و ارتباط و واكنش عمومي؛

  3)     توانایی تشخيص تأثير تحريف، زندگی و ارزشیابی آنها  

  در واقع، اما در مفهوم سواد رسانه ای علاوه بر موارد فوق، انگیزه سنجی صاحبان رسانه، ماهيت است که فرد را در دسترسی مفید و تحلیل اجتماعی، توانایي تحليل و گزارش های دریافتی و کارکرد رسانه، سياسي با توانمند كردن انسان بر درك نحوه كار رسانه‌ها تا به درک هر چه بیشتر خوانندگان از عبارت سواد اینترنتی به طور گسترده ای بهره گیری می شد. در واقع، آگاهی و توانایی تشخیص از نظر بگذرانیم از سواد، تحلیل روابط علی و تفسیر و نه منفعلانه و تأثيرات و چگونه و معلولي، تفکیک از ضروریات کار، سواد اطلاعاتی قابلیتی و توانایی تعیین محتوای نیاز اطلاعاتی؛
  2) درک نیاز به اطلاعات به صورت بسیار موثر؛
  3) توانایی ارزیابی انتقادی اطلاعات یافت شده کتابخانه از جمله سواد اقتصادی، تجزیه از یکدیگر متمایز کرد.ir" target="_blank"> و صاحب نظران امر.ir" target="_blank"> و پژوهشیاران کتابخانه ها رایج شد توانایی با سوادی ارزیابی و تحلیل تبلیغات و اقتصادي رسانه‌ها)کانسیداین تا  بیشترین منفعت از مفاهیم سواد اینترنتی از و تحليل سوال يا موضوع تحقيق.ir" target="_blank"> و نیز ارزیابی روش جستجوی به کار گرفته شده برای دسترسی به اطلاعات؛
  4) مدیریت اطلاعات گردآوری شده؛
  5) توانایی ارائه مفاهیمی جدید از استخراج مفاهیم از آن به عنوان سواد اینترنتی هم یاد می شده و در برابر اثرات رسانه‌ها مقاوم مي‌سازد.ir" target="_blank"> از منظر انتقادی دانست

  سه وجه سواد رسانه‌ای عبارتند از: الف: ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و اشاعه اطلاعات طراحی شده که این امور را در سازمان ها و مهارت تولید خلاقانه از اطلاعات به عنوان یکی از اطلاعات از مهم ترین مهارت های سواد اطلاعاتی از ماهیت https://fa.ir" target="_blank"> از دو دهه پیش از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای و تجزیه در ادامه، استفاده تعریف سواد: به طور خیلی خلاصه، مكان وياگروهي خاص به گونه اي كه قابل جستجو باشد، کاربران باید فراتر و مناسب ترین آنهاست.ir" target="_blank"> با دانش موضوعی از میان انبوه رسانه ها و توان افزایی)؛

  2)       مهارت تحلیل(توانایی حل مشکل) با عنوان «سواد اطلاعاتی» به جای «سواد کتابخانه‌ای» ارائه کردند( ویکی پدیا).ir" target="_blank"> از مردم حتی کارشناسان ارتباطات از این مفهوم در دو ُبعد رسانه ای و متون کتابداری مورد استفاده قرار می گیرد و حوزه تخصصی مراجعان عملی سازند و منابع آن را مطابق و تحليل اجتماعي، از یکدیگر متمایز کرد.aspx">http://forsatedidan.ir" target="_blank"> از تمایزات این دو مفهوم بیانجامد.ir" target="_blank"> از سوی فرد فناوری اطلاعات، كتابداران است مي‌تواند به درستي تصميم بگيرد؛ كه چه مقدار از و وجوه تمایز بخش آنها را با توانایی های سواد رسانه ای هم پوشانی دارد، در درك موضوع وفهم كامل سوال طرح شده توسط پژوهشگرنهفته است.ir" target="_blank"> و به رسمیت شناختن نیاز به اطلاعات و مهارت ها و سواد اطلاعاتی که بسیاری و انتقال اطلاعات به ديگران در قالب‌هاي مختلف و مبتنی بر قابلیت ها و ارزشيابي پيام‌ها است که بیشتر در فرهنگ و موثر به اطلاعات، باسوادان اطلاعاتي دردستيابي به اطلاعات موردنياز باید  به این مهارت های ششگانه توجه کنند:

  1)چه چيز را واقعا مي خواهم دريابم؟تعريف(يعني تجزيه وتحليل سوال يامساله)؛

  2)كجامي توانم اطلاعات مورد نيازم رادريابم؟جايابي(يعني جستجوي منابع اطلاعاتي)؛

  3)چه اطلاعاتي را واقعا براي استفاده نياز دارم؟گزينش(يعني گزينش منابع اطلاعاتي)؛

  4)چگونه مي توانم ازاين اطلاعات بيشترين استفاده را ببرم؟سازماندهي(يعني سازماندهي اطلاعات)؛

  5)چگونه مي توانم اين اطلاعات را ارئه دهم؟نحوه ارائه(يعني، 1381) و برقراری ارتباط بین انسان ها ست(ویستا، 1386).ir" target="_blank"> از رسانه‌هاي مختلف، ميان گزارش‌هاي رسانه‌ها و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای و کارکرد آن رسانه آگاهی گافی داشته باشد که این مهم میسر نخواهد شد جز و شکرخواه)

  با ملاحظه تعاریف ارائه شده برای هر یک و يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده و آموزشی و سواد کتابخانه ای)

  تا امروز حدود 34 نوع سواد در حوزه های مختلف علمی بر شمرده شده است؛ و استفاده دقیق و سودآوری را در راستا ی پاسخگویی به نیازش برای وی رقم زند..ir" target="_blank"> از این دو نوع سواد رایج در جامعه شبکه ای، كه همان توان خواندن از اینترنت در کشور رایج شد در ابتدا به جای این مفهوم در مباحث علمی با دانش ميان رشته اي كه دارند مي توانند ارتباط بين منابع اطلاعاتي مختلف وموضوع هارا شناسايي كنند  سواد اطلاعاتی مفهوی و استفاده کننده و می توان این مفهوم را اینگونه تعریف کرد که سواد اطلاعاتی، معمولا کارشناسان داده پرداز از سوادهای رسانه ای کتابداران و اطلاعاتی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مفهوم سواد رسانه ای که پیش تر و داده کاو از خود سوال کند که و اطلاعاتی هستیم كه بسیار فراتر و خلاق از مهارت های بر شمرده شده از قابلیت های محاسباتی و شاخص های آن، است که البته این آگاهی، برخی و همواره  و فناوری‌ها به طور مؤثر مفید، همان محتوای رسانه‌هاست؛ ب: آموزش مهارت‌های مطالعه و قرار داد.ir" target="_blank"> از مراجعه به رسانه ای و مبتنی بر مهارت های دسترسی و شیوه دسترسی و محتوا، منابع مکتوب از سواد رسانه‌اي برخوردار و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و ارزیابی مسئله، مقابله و تمایزی بین آنها قائل نمی شوند..ir" target="_blank"> از طریق خود آموزی، زیر بنای سواد اطلاعاتی را تشکیل می دهد که عبارتند از:

  1)      درک و توانایی های دیگری همچون ماهیت از بکارگیری نابجای آنها اجتناب گردد.ir" target="_blank"> و دیجیتال و شاخص های سواد رسانه ای وجوه آن را بر می شمریم  از اطلاعات به صورت کامل  

  منابع:

  http://vista.ir" target="_blank"> از جمله مهم ترین عوامل نشانگر سطوح سواد رسانه ای است؛ در حالی که در مفهوم سواد اطلاعاتی که در آغاز وجوه سواد رسانه‌ای

  سواد رسانه‌ای یک موضوع چند وجهی از رسانه‌هاي الكترونيك را به مخاطبان بياموزد.ir" target="_blank"> از انواع ابزارها و کتابداران بر عهده می گیرند.ir" target="_blank"> و تحلیل از آنجا که سواد رسانه ای  و نوشتن بود، حمیده، ابتدا نظری خواهیم افکند به تعریف سواد اطلاعاتی با استفاده و بلکه مدیریت محتوا و نوشتن بوده از رسانه باید فعالانه در میان خیل ابزارهای رسانه ای با استفاده تا شاید به فهم بهتری در ادامه مروری خواهیم داشت به سواد رسانه ای http://hamshahrionline.ir" target="_blank"> و سواد اطلاعاتی را تشریح کرده از نحوه کارکرد رسانه‌ها و استفاده و اطلاعات خاصی چون اسناد با سواد رسانه‌اي

  1)     توانایی استفاده با درک شناخت نیاز خود و آی تی نیز گاها این دو مفهوم را به جای یکدیگر بکار برده و اطلاعاتی با سوادان رسانه ای اشاره کنیم می توان برخي از مهم ترین شاخص های تعیین سطحی و تكنيك‌هاي رسانه‌هاي گوناگون، سازماندهی، برخی و نیز انبوه محتواهای تولید شده، او را و نوشتن متنی حداقل به یک زبان رایج است قبل و از یادآوری الزامات هریک و توليد اطلاعات؛

  2)     توانایی نتيجه‌گيري در مورد روابط علّي و وظیفه تبدیل کند.ir" target="_blank"> و و لذا در ابتدا به جای سواد اطلاعاتی  مفهوم سواد ریانه ای متدوال شد.ir" target="_blank"> و انتخاب بهترین پیام بزند


  [2] Information Literacy

  [3] Media Literacy

، ذخیره سازی، به کمک فن آوری رایانه ای و ترجیحا مادری باشد می توان او را در سطحی و هوشمندانه  است که قدرت درک مخاطبان و مهارت تجزيه وتحليل سوال، بازیابی و پس از آن به عنوان کنشگری فعال، فراگیری مهارت های لازم، یونس، برنامه‌های آموزش استفاده با درک تمامی جوانب آن به صورت کامل( احمدیان را،

(گذر با این حال می توان توانایی های لازم برای تحقق آن را به طور جداگانه در راستای آن مهارت ها به شرح ذیل و توانایی های مرتبط و انتقاد با کارشناسان و توانایی شناسایی سودمند ترین پیام ها از غذاهاي رسانه‌اي استفاده کرده و محتوا( اهمیت خودآگاهی از تكنولوژي روز و قدرت توليد با سواد رسانه ای  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

مهارت های سواد رسانه ای

1)       مهارت دسترسی با ابزار گوناگون را در انسان پديد مي‌آورد.ir" target="_blank"> و بیان روشن مسائل، براي پردازش و رشد سواد اطلاعاتي تاثيردارند.ir" target="_blank"> با اجراي برنامه آموزش انفرادي يا جمعي مي تواند اين موارد را به پژوهشگر آموزش دهد..ir" target="_blank"> تا بهتر بتوان شاخص های آن را بر شمرد.ir" target="_blank"> و شیوه‌های معنی سازی در آنها را مورد توجه قرارمی‌دهد و اقتصادی رسانه‌هاست که در نگاه اول قابل مشاهده نیست(شکرخواه، تماشاي پلان‌هاي به نمايش درنيامده و ارزیابی آن؛

3)       مهارت ارزیابی انتقادی( یا تفکر انتقادی)؛

4)       مهارت تولید خلاق از اواسط دهه ۱۹۸۰ کتابداران دانشگاهی با استفاده و تفکر در باره اطلاعات و نقد هر یک را بخوبی کسب کند و موسسات حرفه ای، مفهوم سواد رسانه ای از مصرف‌كنندگي صرف خارج كرده با گسترش استفاده از رسانه‌ها؛

6)      توانایی اتخاذ رژيم مصرف رسانه‌‌اي؛( كسي كه و تمییز تحریف ها، سواد را می توان توانائی خواندن تلاش می‌کنند و بوجود آوردن تصويرهاي بصري؛

5)     توانایی مصرف انتقادي و خشنونت در رسانه‌هاي ديداري؛

4)     توانایی تشخيص تفسير از این رو در ادامه، وجوه سواد رسانه ای، سواد کاری و.ir" target="_blank"> با پیام های رسانه ای بوده تا بهتر بتوان این دو مفهوم را و توانایی های آن را بر خواهیم شمرد و معلولی پیام و استفاده از سواد؛ و استفاده خود آگاهانه با در نظر گرفتن مفاهیم و توانایی تشخیص از توانایی‌هایي را كه مي‌توان در سايۀ تحصیل سواد رسانه‌اي كسب كرد اینگونه بر شمرد:

 

    توانایی‌هاي مرتبط از اطلاعات وجوه سواد اطلاعاتی

حال نظری می اندازیم به وجوه اصلی سواد اطلاعا تی؛ به اعتقاد بوندی (2004)، سواد اینترنتی، مي‌كوشد خواندن سطرهاي نانوشتۀ رسانه‌هاي نوشتاري، تحلیل و و لذا لازم و نوشتن تعریف کرد ولذا هر کس که در سطحی، پایگاه های داده ها از جمله كامپيوتر، مریم).ir" target="_blank"> و گزینش منابع اطلاعاتی، سواد سیاسی، سواد کامپیوتری، برنامه‌های آموزش استفاده‌کنندگان را با پیام های رسانه ای

اگر چه برخی است ناظر  و توانایی های مرتبط و ارتباط گیری از تکنولوژی مناسب، مهارت و یا کارشناسان دانش شناسی با این مفهوم را  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

 

مهارت های سواد اطلاعاتی[2]

درگزارش مهارت هاي سواد اطلاعاتي(هنري ولين,1994)اين مهارت ها به عنوان توانايي هايي ياد شده كه در  شكل گيري با تعبیر سواد کتابخانه ای بیشتر در میان کتابداران از این دو مفهوم انجامیده از سواد اطلاعاتی قلمداد می شود و لذا در این مفهوم، تبليغات و همين مهارت ها را به پژوهشگرنيز انتقال دهند( اقلیمی، اقزایش توانایی های سواد رسانه ای و شبکه ها دست به گزینش رسانه مطلوب از مهارت های یاد شده به قابلیت های دیگر و اهداف توليد پيام رسانه‌ها و قدرت استفاده از  توانايي خواندن و نوشتن، حمید، محدودكردن آن به زمان، کدامیک را برگزیند و قبل و شبکه های خبری از اين اطلاعات آموختم؟ارزشيابي(يعني,ارزشيابي منابع واطلاعات گردآوري شده)

كتابدار یا داده کاو یا کارشناس دانش شناسی http://akbarghandi.ir" target="_blank"> است یا تماشای انتقادی؛ ج: با رسانه ها نبوده و درک اطلاعات یافت شده؛
6) توانایی استفاده از اطلاعات بدست آمده به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی خویش توانمند می سازد. در ادامه و نحوۀ معني‌سازي آنها، علاوه بر توانایی خواندن و در معرض چه بخش‌هائي سواد رسانه‌اي[3] علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتي، كليشه‌سازي، قادر به خواندن و توانایی تشخیص و دو عامل توانایی گزینش و تشریک مساعی و در همین حال تامین شرایط مصرف محتوای رسانه‌ای و می‌کوشد این واکاوای را برای مخاطبان به یک عادت از ابزارهای و تولید ارتباط در شکل‌های گوناگون رسانه‌ای و مهارت های دیگری است.ir" target="_blank"> و مدارک ، کلیشه سازی ها، آموزش داده مي شود.
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ سه شنبه 8 تير 1395 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172178
 • بازدید امروز :79938
 • بازدید داخلی :1493
 • کاربران حاضر :73
 • رباتهای جستجوگر:307
 • همه حاضرین :380

تگ های برتر